November 2007

Als het wintert in Friesland

 

BOLSWARD - In het jaar ' 2005 verscheen 'De goudene keatswant', ofwel deel 1 van de serie in wording: 'Hotze Klots'. Nu, twee jaar later ligt de nieuwe Hotze Klots in de winkel: 'De opdracht van Thialf. Veranderingen zijn er genoeg, zo werd het nieuwe deel in kleur uitgebracht, nam Friese Pers Boekerij de serie over, en werd de werktitel voor deel 2, 'It giet oan' uiteindelijk verworpen om plaats te maken voor 'De opdracht fan Thialf. De lezer oordele zelf welke titel hij of zij het meest passend vindt.


Nadat Hotze aan het eind van het eerste deel het ruime sop heeft gekozen, leek het enige tijd stil te staan rond de jonge sportieve Fries. Was de legendarische gouden kaatswant van Reinder Scheepstra de aanleidingvan Hotzes eerste avontuur, nu is het de vraag van Koning Thialf die Hotze over de streep trekt. En keer per jaar staat de witte Ayttabloem in bloei. Op de dag dat de bloem in bloei staat, wordt de elfstedentocht gehou-

den en moet n der rijders de bloem plukken om hem vervolgens aan Koning Thialf te overhandigen. De vader van Hotze was er destijds niet in geslaagd om de "jkel" te vinden, zodat het voortbestaan van de tocht nu aan een zijden draad hangt. Hotze junior besluit in te gaan op de vraag van de bejaarde koning, nog niet wetende wat dit allemaal voor gevolgen zal hebben.

Tijdens de elfstedentocht wordt hij danig dwars gezeten door Bauke Bonnema, directeur van "Bonnema's Lekkere Spekke-nimperium". Bonnema bedient zich van allerlei malafide praktijken om, hoe dan ook, in het bezit te komen van de jkel en om als eerste over de finish te komen. Gelukkig wordt Hotze terzijde gestaan door pake, die Bonnema net even te slim af blijkt te zijn! Een goede maaltijd besluit dan ook 'De opdracht fan Thialf, waar hebben we dat vaker gezien...
Met Hotze Klots is de Friestalige stripwereld een held rijker, een held die getooid met de kuif van Abe nergens voor terug schijnt te deinzen. Zijn stopwoord "smots" schijnt hem echter de energie te geven, welke een held nodig heeft om het goede het kwade te laten overwinnen. In het tekenen van de simpele karikaturale wereld van met name die van Friesland is Cornelissen erg bedreven: Hotze op de boot, op de schaats tijdens een interview, of achter de slee met daarin pake met de fles. Van het boek is vooral het begin erg sterk. Als de Sint met zijn Pieten de haven binnenvaart - duidelijk heeft hier Makkum model gestaan - ziet het zwart van de trouwe volgelingen van de goedheiligman. Tot een kleine "vandaal" plotsklaps Hotze in zijn boot ziet komen aanvaren en uitroept: "Heit, mem!! Dr, dr ik sjoch him!". De menigte verplaatst zich naar de boot van Hotze, terwijl de Sint en zijn gevolg beduusd toezien dat de kade leegstroomt. De burgemeester, insiders herkennen hierin burgervader Piersma, kan slechts verzuchten: "Krekt stie it hjir noch grtfol..."


'De opdracht fan Thialf' is een aardig stripverhaal geworden, dat hier en daar nogal wat "Deus ex machina"-momenten kent, plotselinge gebeurtenissen die de verhaallijn niet altijd ten goede komen. Zo is er gekozen voor de nodige "magie" in het verhaal zoals bijvoorbeeld Koning Thialf, het zeemeerminnetje, de transformatie van Bonnema, enzovoort. Hotze lijkt de leeftijd ten boven gekomen te zijn om zich met "zeemeerminnetjes" te bemoeien. Eerder zou je van hem verwachten dat hij de "Fryske famkes" nader wil leren kennen...

Desondanks is deel 2 van Hotze Klots een aardig stripverhaal geworden, niet in de laatste plaats door het uitstekende "geef Frysk" van Otto Gielstra. Ook diens inkleuring en de vormgeving van het verhaal mogen er zijn! Dat er een vervolg komt van deze stoere Fries staat buiten kijf. Aan welke sport Hotze zich dan zal wagen, laat zich slechts raden. We zijn benieuwd!

Koos Schulte
 

     
A. Cornelissen & O. Gielstra: 'De opdracht fan Thialf. Friese Pers Boekerij. ISBN 978 90 330 06517.
 

Vorige