Van Wad tot Stad (12 juli 2005)


In een 46 pagina tellend verhaal wordt de levensweg van kaatser Hotze Klots gevolgd, een telg uit een gerenommeerd kaatsgeslacht. De schitterende tekeningen van Hotze Klots en zijn avonturen zijn gemaakt door de Amsterdammer Aart Cornelissen. De illustrator bekeerde zich tot de kaatssport toen hij in Makkum kwam wonen en werken en schopte het zelfs tot gediplomeerd ledenkaatser. 

Het idee om een kaatsstripboek te maken leefde al langer bij Cornelissen en hij vond in uitgever Gielstra, die ook voor de teksten tekende, een warm medestander. Het boek verteld het verhaal van Hotze Klots, die bij toeval bij het kaatsen wordt betrokken en "doe die bliken dat er oer in ferskuorrende útslach beskikte." 


De controle over die verwoestende uitslag is echter ver te zoeken. Het persbericht verhaalt van het feit dat het omvallen van de zweefmolen in Holwerd, enige tijd terug, niet nieuw is. Al veel eerder mepte Hotze, met een kaatsbal een draaimolen omver!

Vorige