(Uit het Bolswards Nieuwsblad van 2 februari 2005) Door Jan Vijver.

 

 

Hotze Klots hoofdpersoon in Fries stripverhaal

Illustrator Aart Cornelissen:
’het idee ontstond midden in de nacht’


MAKKUM
– Het was al mooi laat, eigenlijk was het allang bedtijd, maar omdat er nachtkaatsen was op het Plein in Makkum maalde daar niemand om. Zeker niet Albert Sieswerda, oud-voorzitter van de Kaatsvereniging Makkum, zijn buurman de kersverse Makkumer Aart Cornelissen, die alles nog moest leren van het kaatsen, en plaatselijk drukker Otto Gielstra. En ineens was daar het idee bij Cornelissen, een Fries stripverhaal over het kaatsen. Met als hoofdpersoon Hotze Klots. ’Een geweldige naam’, vertelt de illustrator in zijn woning aan de Krommesloot. Hij woont met zijn gezin nu anderhalf jaar in Makkum en weet nu al dat Friese sporten als kaatsen, fierljeppen, de elfstedentocht zich uitstekend lenen voor een stripverhaal. En steeds zal Hotze Klots daarin de hoofdpersoon zijn.

‘Hotze Klots moet een Fries mannentje zijn’, vindt Cornelissen en heeft zijn hoofdpersoon dan ook voorzien van ’Abe Lenstra achtige kuif’. In dit eerste stripverhaal, beleeft Hotze Klots allerlei avonturen en belandt uiteindelijk via ledenpartijen en het hoofdklassekaatsen op de PC. Het streven van Cornelissen en Otto Gielstra, die samen de verhaallijn en het plot bedenken, waarna Cornelissen het tekenwerk op zich neemt, is om het eerste exemplaar van deze Friestalige kaatsstrip op de PC 2005 uit te reiken. ’Ik ben nu vanaf september bezig en heb nu ongeveer vijftien van de dertig pagina’s klaar. Het is mijn bedoeling om achter in het stripverhaal een aantal pagina’s op te nemen met spelregels, Hotze’s kaatstips en dergelijke. Dat moet een soort bijlage bij het verhaal worden’.

‘Voor zover mij bekend is er niet eerder een stripverhaal over het kaatsen verschenen, wel is in de jaren ’70 in een stripverhaal van Robert en Bertrand het kaatsen terloops genoemd en getekend, maar van een echt stripverhaal over het kaatsen is mij niets bekend’.
Cornelissen gebruikt voor zijn strip een speelse klare lijn. Bovendien wordt het stripverhaal in zwart/wit gedrukt, zodat het voor een schappelijk prijsje in de handel komt. De druk wordt verzorgd door Printwurk-Iris te Makkum. Momenteel is Hotze Klots al af en toe te zien in de Makkumer Belboei, wanneer hij commentaar geeft op bepaalde Makkumer gebeurtenissen.

Vorige