Hotze Klots, nieuw fenomeen in de stripwereld. Fries - Frysk, de eerste strip gaat over het kaatsen. De Friese kaatser met eigen stripverhaal. Met een heldere uitleg over de spelregels. Strips in voorbereiding: 
Elfstedentocht, Alvestędetocht. Deze website is gestart, omdat het uitbrengen van stripboeken nu eenmaal geen klus is, die wekelijks gebeurd. Wij van Studio Hotze Klots willen onze lezers dan ook via deze website op de hoogte houden over de ontwikkelingen en de stand van zaken. Studio Hotze Klots is gevestigd in Makkum. De eerste strip "de goudene keatswant" verscheen in 2005

Eind dit jaar komt de tweede strip uit.

Hotze Klots info

Home

........www.hotzeklots.nl..........info